Cykeltur

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Häng med på en cykeltur till vå­ran ma­gis­ka skog Hans­ta na­tu­re­ser­vat. Vi sam­las i Akal­la up­pe vid tun­nel­ba­nan vid Ica. Det finns möj­lig­het att hy­ra 5 cyklar, säg till om du be­hö­ver lå­na en cy­kel. Vi kom­mer att fi­ka och möj­ligt­vis sma­ka av käll­vatt­net som kom­mer i från ber­get om det finns ett vat­ten flö­de. För mer in­fo: http://www.stock­holm.se/Kul­turFri­tid/ Park-och-na­tur/Na­tur­re­ser­vat-i-Stock­holms-stad1/Han­sta­na­tur­re­ser­vat/. Ses på sön­dag! Al­la är väl­kom­na! Tid: 13.00–16.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.