MER Jär­va MK

Vi i Kista - - SPORT -

KLUB­BEN star­ta­des re­dan 1959 men då un­der nam­net Fars­ta MC. Ur den­na star­ta­des se­dan Jär­va Mo­tor­klubb 1966.

KLUB­BEN är en av de älds­ta och mest an­ri­ka klub­bar­na i Sve­ri­ge.

JÄR­VA Mo­tor­klubb har un­der åren fost­rat många ung­do­mar som se­der­me­ra har bli­vit bå­de svens­ka mäs­ta­re och världs­mäs­ta­re. Bå­de in­om en­du­ro men fram­för allt mo­tocross.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.