3 sa­ker du in­te får missa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

CYKELTUR

Häng med på en cykeltur till den ma­gis­ka sko­gen Hans­ta na­tu­re­ser­vat. Finns möj­lig­het att hy­ra cy­kel. Fi­ka!

Plats: Sam­ling Akal­la tun­nel­ba­na vid Ica.

Tid: 29 maj kl 13.00–16.00.

UTSPRING

Den 2 ju­ni kloc­kan 14.00 är det utspring på skol­går­den för årets stu­den­ter. Tid: 2 ju­ni kl 14.00

Plats: Ross Tens­ta gym­na­si­um

JÄRVAPLAY

Fes­ti­val för unga. Järvaplay bju­der på fy­ra da­gar av ge­men­skap, kre­a­ti­vi­tet och gläd­je! Un­der fy­ra da­gar har du möj­lig­het att se film, de­sig­na klä­der, träf­fa re­gis­sö­rer, lyss­na till po­e­si i mo­bi­len, del­ta i dj-works­hop, lyss­na till Spo­ken Word, tes­ta nya spel och en mas­sa an­nat. Gra­tis! Tid: 2–5 ju­ni 14.00–21.00

Plats: Kis­ta bib­li­o­tek

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.