MER Cy­kel­kur­ser för vux­na

Vi i Kista - - FAMILJ -

i Akal­la är ett sam­ar­be­te mel­lan Cy­kel­främ­jan­det, Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning och Kis­ta In­ter­na­tio­nal School.

som är in­tres­se­rad av att bli in­struk­tör kan kon­tak­ta Kristin Lid­bäck på kristin.lid­back@bahn­hof.se

CY­KEL­KUR­SEN DEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.