Häng med på cykelvandring i Järva

12 JU­NI

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Med fast hand om cy­kel­sty­ret gui­das du bland så­väl forn­läm­ning­ar som för­orts­be­byg­gel­se från 1960-ta­let och fram­åt. Cy­kel­tu­ren går över nor­ra och söd­ra Jär­va­fäl­tet och stads­de­lar­na Tens­ta, Akal­la, Hus­by och Kis­ta. Vi gör stopp för pick­nick, så tag med mat­säck. Vi star­tar vid Spånga pen­del­tågs­sta­tion ut­an­för spär­rar­na (just nu dock ej möj­ligt att ta cy­keln på pen­deln pga bygg­ar­be­ten på Mäl­ar­ba­nan) och av­slu­tar vid He­le­nelunds pen­del­tågs­sta­tion. Cy­kel­tu­ren tar cir­ka 4 tim­mar. Da­tum: Sön­dag 12 ju­ni 11.00–15.00 och s;ndag 28 au­gusti 11.00–15.00. Bil­jet­ter 100 kr, barn i vux­ens säll­skap gra­tis. För mer in­fo: http://stads­mu­se­et.stock­holm.se/ka­len­da­ri­um/.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.