Stöt­ta manligt fö­re­ta­gan­de

10 JU­NI

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Ver­nis­sage för ut­ställ­ning och fo­to­bok om mäns fö­re­ta­gan­de av Ge­nus­fo­to­gra­fen och Add Gen­der Lars Holm, 66 år, pen­sio­ne­rad är­ke­ent­re­pre­nör och dy­ka­re, Salt­sjö-Boo. På sce­nen: 17.00 Bib­li­o­te­ket häl­sar väl­kom­na. 17.10 Jen­ny Claes­son från Add Gen­der och To­mas Gun­nars­son, Ge­nus­fo­to­gra­fen, pra­tar om ut­ställ­ning och bok. 17.30 Stand up med Emi­ne Kara­kaya, Jessica Are­born och Pernilla Alex­an­ders­son. Cir­ka 18.00–20 Ver­nis­sa­ge­ming­el med bub­bel och popcorn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.