Na­tio­nal­dags­fi­ran­de

6 JU­NI

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

På scen: Dog­ge­li­to, Nas­te­ho, Gul­ja­hon Bai­zo­va & Mu­gam, The Mo­ve­ment Swe­den & Afro Mic Crew, Flim­po­man Nga­bo, Faith Nga­bo & Na­tion, Prinskör­ven & Kap­ten Snorkrå­ka (barnshow), Char­lot­ta Huldt-Ram­berg. Konst­nä­rer som kom­mer att stäl­la ut: Mark­ku Hou­vi­la, Mats Adel­man, Yl­va Wes­terlund och Mar­cel­lo Len­ti­ni. Ar­ran­gö­rer: Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning, Järva Fol­kets park Eg­ge­by gård, Spånga Lions, Tens­ta Uni­ted id­rotts­säll­skap Ca­po­ei­ra, Ver­dan­di i Tens­ta, Kis­ta SC/Akal­la Run, Sta­di­onklub­bar­na, Li­di­ja­nas cir­kus­sko­la, Spånga by 4H gård, Eg­ge­by gårds stall, So­ma­lis­ka för­äld­rar och mo­dersmåls­för­e­ning­en, Na­tur­sko­lan, Tens­ta kvin­no­jou­ren, Parkle­kar­na Spånga by och Erikslund, In­ter­na­tio­nel­la kvin­no­lyf­tet, The Vo­ice of Tens­ta står för pro­duk­tion av scenun­der­håll­ning. Ar­ran­gö­rer­na re­ser­ve­rar sig för änd­ring­ar i pro­gram­met. Plats: Eg­ge­by gård, Jär­va­fäl­tet. Tid: Kloc­kan 11– 15. Bus­sar finns och kom­mer att av­gå från Spånga sta­tion, Ten­sta­plan och Hjuls­ta cent­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.