Tri­bu­te to Ni­na Si­mo­ne

8 JU­NI

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Varmt väl­kom­na till en in­tim spel­ning i Tensta­kyr­kan till min­net av sång­a­ren, pi­a­nis­ten och kom­po­si­tö­ren Ni­na Si­mo­ne. Kväl­len bju­der på jaz­zi­ko­nens all­ra fe­tas­te bi­drag till med­bor­gar­rätts­rö­rel­sen, men även lå­tar som följt med oss in i 2000-ta­let. Vi tar även upp ett äm­ne som of­ta ham­nar i skymun­dan av bå­de fe­mi­nis­men och an­ti-ra­sis­men, näm­li­gen “Co­lo­rism”. En stäm­nings­full kväll med star­ka och soul­fyll­da rös­ter i kom­pa­ni av spon­ta­na jaz­zim­pro­vi­sa­tio­ner. Fri en­tré. In­släpp kl 18. På scen kl 18.30.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.