Jär­vaplay

2–5 JU­NI

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Fes­ti­val för unga den 2-5 ju­ni på Kis­ta Bib­li­o­tek. Fes­ti­va­len Jär­vaplay bju­der på fy­ra da­gar av ge­men­skap, kre­a­ti­vi­tet och gläd­je! Un­der fy­ra da­gar har du möj­lig­het att se film, de­sig­na klä­der, träf­fa re­gis­sö­rer, lyss­na till po­e­si i mo­bi­len, del­ta i dj-works­hop, lyss­na till Spo­ken Word, tes­ta nya spel och en mas­sa an­nat. Gra­tis! Fes­ti­va­len ar­ran­ge­ras av Re­actor, Yout­h­play och Kis­ta. Mer in­fo på: www.jar­vaplay.com och bib­li­o­te­ket.stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.