Vil­ket är ditt bäs­ta ak­ti­vi­tets­tips i som­mar?

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

Pa­trik Litvir, 23, brand­man – Åka och ba­da, det finns många bad­plat­ser härom­kring. An­nars finns ju Mall of Scan­di­na­via, där kan man gö­ra allt. De har bå­de gokart och bow­ling. Li­na Wall, 38, re­vi­sor – Vi bru­kar åka till Äng­sjö åt Barkar­by­hål­let och ba­da i Mä­la­ren. Där finns en jät­tes­tor gräs­mat­ta och plats att springa om­kring och plats för skug­ga. Cat­ha­ri­na Wikström, 76, pensionär – Ba­da i sjön, spe­la mi­ni­golf, gå på vi­kinga­går­den Gun­nes gård med barn­bar­nen. Och Lek & Bus, det är ju in­te vac­kert vä­der var­je dag. So­roush Pa­pa­ri, 51, tax­i­fö­ra­re – Jag tyc­ker Kai­ro­ba­det är väl­digt bra om det är fint vä­der. Vi bru­kar även åka till Kvarn­ba­det i Val­len­tu­na. För barn­fa­mil­jer är gokart kul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.