3

sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

NA­TIO­NAL­DAGS­FI­RAN­DE

Mu­sik­fram­trä­dan­de, barnshow av Prinskör­ven & Kap­ten Snor- krå­ka, konstut­ställ­ning m.m. När: 6 ju­ni kloc­kan 11–15. Var: Eg­ge­by gård, Jär­va­fäl­tet.

MANLIGT FÖ­RE­TA­GAN­DE Ver­nis­sage för ut­ställ­ning och fo­to­bok om mäns fö­re­ta­gan­de av Ge­nus­fo­to­gra­fen och Add Gen­der Lars Holm, pen­sio­ne­rad är­ke­ent­re­pre­nör och dy­ka­re. När: 7 ju­ni kloc­kan 17–20. Var: Kis­ta bib­li­o­tek

CYKELVANDRING I JÄRVA

Du gui­das bland forn­läm­ning­ar och för­orts­be­byg­gel­se Cy­kel­tu­ren går över nor­ra och söd­ra Jär­va­fäl­tet och Tens­ta, Akal­la, Hus­by och Kis­ta. Stopp för pick­nick, ta med mat­säck. 100 kr, barn i vux­ens säll­skap gra­tis. När: 12 ju­ni kl 11–15. Var: Start vid Spånga pen­del­tågs­sta­tion ut­an­för spär­rar­na vid He­le­nelunds pen­del­tågs­sta­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.