Par­tivän­ner vill pe­ta MP-topp?

Vi i Kista - - NYHETER - Eme­lie Hen­ric­son

Fle­ra par­ti­kol­le­ger vill av­sät­ta Spånga-Tenstas hårt kri­ti­se­ra­de stads­dels­nämnds­ord­fö­ran­de Awad Her­si (MP). Det har käl­lor upp­gi­vit för SVT Stock­holm.

Det har stor­mat re­jält kring Awad Her­si (MP), ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd. Nu vill fle­ra av hans par­ti­kol­le­ger att han pe­tas från sin post, skrev SVT ti­di­ga­re i vec­kan.

En­ligt upp­gif­ter ska Mil­jö­par­ti­ets val­be­red­ning ha kon- tak­tats av fle­ra mil­jö­par­tis­ter som vill att han av­sätts. Det ska ha va­rit up­pe un­der bå­de 2014 och 2015. Val­be­red­ning­en i Stock­holms stad vill in­te be­kräf­ta SVT:s upp­gif­ter. Awad Her­si själv sä­ger till tv-ka­na­len att han ny­li­gen va­rit på ett mö­te hos dem. – Jag är för­tro­en­de­vald och det är gans­ka van­ligt att man träf­far val­be­red­ning­en, sä­ger Her­si till SVT. Han sä­ger ock­så att han vill fort­sät­ta le­da Spånga-Tenstas stads­dels­nämnd.

Awad Her­si (MP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.