He­li­kop­ter sök­te för­ö­va­re

Vi i Kista - - NYHETER -

Strax fö­re kloc­kan 16 på sön­da­gen fick po­li­sen in ett larm om ett bråk vid ko­lo­ni­om­rå­det i Hjuls­ta.

Ett an­tal per­so­ner skul­le en­ligt upp­gif­ter till po­li­sen ha miss­hand­lat en per­son som ef­ter det blev lig­gan­de ska­dad på mar­ken.

Man­nen på­träf­fa­des av am­bu­lans­per­so­na­len och för­des till sjuk­hus. Po­li­sen tog hjälp av bå­de hund­patrull och he­li­kop­ter i jakt på gär­nings­män och and­ra spår. Ett fler­tal vitt­nen ska ock­så ha på­träf­fats. Po­li­sen be­teck­nar brot­tet som för­sök till mord.

MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.