Jäm­tin be­sök­te Akal­la

Vi i Kista - - NYHETER -

I tors­dags be­sök­te So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas par­ti­sek­re­te­ra­re Ca­rin Jäm­tin Akal­la.

S-för­e­ning­en i Akal­la ha­de bju­dit in Unga Ör­nar i Hus­by som frå­ga­de ut Ca­rin Jäm­tin i Barn­dom­sto­len. De vil­le ha svar på hur So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tän­ker lö­sa ut­ma­ning­ar för unga i om­rå­det.

Un­der kväl­len bjöds även bo­en­de i om­rå­det till in till korv­grill­ning och mö­te där de fick möj­lig­het att stäl­la frå­gor om so­ci­al­de­mo­kra­tisk politik.

Ti­di­ga­re un­der da­gen möt­te Ca­rin Jäm­tin att re­pre­sen­tan­ter för bland an­nat kur­dis­ka äldre­cent­ret och Akal­la fö­re­ta­gar­för­e­ning för sam­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.