sa­ker du inte får missa i vec­kan 3

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

TENSTA LÄRANDEFESTIVAL

På te­mat: ”Fred bör­jar i hem­met” bju­der bland and­ra Hopp i Jär­va och Vo­ice of Tensta in till fes­ti­val med fö­re­läs­ning­ar, works­hops och open mic. När: 17–18 ju­ni. Var: Tensta konst­hall.

BONNIERHOOPS

Dags för BonnierHoops, en bas­ket­plan som fun­ge­rar som sam­lings­plats för ung­do­mar i som­mar. När: Pre­miär 15 ju­ni. Var: Kis­ta Torg.

CIRKUSSKOLA

Pro­va på att gå på lina och trä­na ak­ro­ba­tik med Cir­kus Cir­kör. Inga för­kun­ska­per krävs. An­mä­lan på tel: 08-7520910 el­ler på e-post in­fo@eg­ge­by.se. Gra­tis för dig i Jär­va. När: 19–23 ju­ni. Var: Eg­ge­by gård på Jär­va­fäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.