Buss­ut­flyk­ter för barn­fa­mil­jer

Vi i Kista - - INSÄNDARE -

Un­der fem som­mar­vec­kor går ut­flykts­bus­sar för barn­fa­mil­jer i Rin­ke­by-Kis­ta till Furuviks djur­park i Gäv­le, Eskilstu­na Zoo och Tom-Tits. Al­la barn mås­te ha en vux­en som föl­jer med. Max fem barn per vux­en.

När: Tis­da­gar och tors­da­gar vec­ka 26-30. Var: Bus­sar­na av­går tis­da­gar från Rin­ke­by­plan 1 och tors­da­gar från Hus­by­ba­det. Du an­mä­ler dig per­son­li­gen på Med­bor­gar­kon­to­ret Rin­ke­by: Mån­dag kl. 10-12 och 13-18 Tis­dag till tors­dag kl. 10-12 och 13-16 Fre­dag kl. 10-12

Tur­lis­ta (med an­mäl­nings­tid i pa­ren­tes) Furuvik 28 och 30 ju­ni ( 20–24 ju­ni) Tom Tits 5 och 7 ju­li ( 27 ju­ni–1 ju­li) Eskilstu­na Zoo 12 och 14 ju­li ( 4–8 ju­li) Furuvik 19 och 21 ju­li ( 11–15 ju­li) Eskilstu­na Zoo 26 och 28 ju­li ( 18–22 ju­li) Be­tal­ning: 100 kro­nor för vux­na från 18 år be­ta­las vid an­mä­lan. Ta med kon­tan­ter och le­gi­ti­ma­tion!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.