Som­mar­lovs­pro­gram till al­la ele­ver i Rin­ke­by-Kis­ta

Vi i Kista - - INSÄNDARE -

Stads­dels­för­valt­ning­ar­na i Rin­ke­by-Kis­ta och Sp nga-Tensta de­lar ut en som­mar­lovs­bro­schyr till ele­ver­na i omr dets sko­lor.

Om du inte f tt den av din lä­ra­re kan du häm­ta ett e emplar p bib­li­o­te­ken, med­bor­gar­kon­to­ren, för­valt­nings­hu­sets re­cep­tion, el­ler lad­da ner fr n stock­holm.se/ rin­ke­by-kis­ta

Bro­schy­ren är fylld med tips p ak­ti­vi­te­ter för barn, unga och fa­mil­jer som ar­ran­ge­ras el­ler stöds av stads­dels­för­valt­ning­ar­na: ut yk­ter, id­rott, sa­ker att upp­täc­ka ut­om­hus och myc­ket kultur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.