Mot­ta­gan­de av barn och vux­na med up­pe­hålls­till­stånd Att vi blir fler stock­hol­ma­re be­ror på ökad in­flytt­ning, att män­ni­skor vill stu­de­ra och ar­be­ta här och att det föds fler barn. Vis­sa som kom­mer till Stock­holm är barn och vux­na som flytt från krig och ko

Vi i Kista - - INSÄNDARE -

stock­holm.se/flyk­ting­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.