Årets blom­mor in­spi­re­ra­de av som­ma­räng­en

Vi i Kista - - INSÄNDARE -

Bloms­ter­pro­gram­met nns på över 200 plat­ser runt om i sta­den. Un­der året är det drygt 230 000 lö­kar och plan­tor som ska plan­te­ras i 685 ur­nor och 60 ra­bat­ter. I år är te­mat som­ma­räng, med fär­ger från ci­tron­gul till blå­vi­o­lett. Plan­te­ring­ar­nas kom­po­si­tion i ur­nor och ra­bat­ter ska på­min­na om na­tu­rens och äng­ens fria form­språk. Sta­dens am­bi­tion är att för­de­la blom­mor­na så att så många som möj­ligt får gläd­je av blomprak­ten. Läs mer på stock­holm. se/ bloms­ter­pro­gram­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.