Dags för pick­nick

Vi i Kista - - INSÄNDARE -

Nu är det sä­song att gril­la, ha pick­nick och um­gås med varand­ra ut­om­hus. Sta­den er­bju­der många na om­rå­den där man kan träf­fas. På vis­sa plat­ser är det för­bju­det att dric­ka al­ko­hol och kom ihåg att ta med skrä­pet när du läm­nar plat­sen. Vi häl­sar dig väl­kom­men till sta­dens grön­om­rå­den och öns­kar dig en skön som­mar. För mer in­for­ma­tion se stock­holm.se/al­ko­hol­for­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.