No­mi­ne­ra till Trygg­het­pri­set 2016

Vi i Kista - - INSÄNDARE -

No­mi­ne­ra en verk­sam­het el­ler för­e­ning som ar­be­tar struk­tu­re­rat och ny­ska­pan­de med trygg­het för barn och unga i sko­lan. Pris­sum­man är 50 000 kro­nor och sista no­mi­ne­rings­da­gen är 31 au­gusti. Läs mer och gör din no­mi­ne­ring på stock­holm.se/ trygg­hets­pri­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.