Barn­te­a­ter Äta själv

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

En fö­re­ställ­ning för de all­ra mins­ta (2-6 år) om att lyc­kas med nå­got själv för förs­ta gång­en. Grup­per för­an­mäls till Jär­va Fol­kets Park tel 08-752 09 10 el­ler in­for@eg­ge­by.se. Fri en­tré. Väl­kom­na! Tid: 10.00. Ar­ran­gör: Jär­va Fol­kets Park, FHP, Rin­ke­by/Kis­ta och Spånga/Tensta stads­dels­för­valt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.