Fre­dags­chill

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Tes­ta att pro­gram­me­ra på Rin­ke­by bib­li­o­tek! Tes­ta gö­ra ditt eg­na da­ta­spel i Scratch! El­ler var­för inte en di­gi­tal be­rät­tel­se? Vi träf­fas och lär oss en­kel kod­ning. Inga för­kun­ska­per krävs. Väl­kom­na! Kloc­kan: 15.30–17.00 på Rin­ke­by bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.