Ham­za vann

Vi i Kista - - SPORT -

MMA. Rin­ke­by­so­nen Ham­za Bou­gam­za vann sin de­but i MMA. Mot gre­ken Ma­kis Siou­tis vann Ham­za, ef­ter att ha do­mi­ne­rat mat­chen. På plats i Sol­na­hal­len ha­de han ett stort stöd. En­ligt mma­nytt.se sik­tar Ham­za på att åter­vän­da till ”bu­ren” igen ef­ter som­ma­ren.

FO­TO: PRIVAT

AV­SLUT­NING. Tensta bas­ket höll för­ra vec­kan si­na av­slut­ning­ar. Klub­bens runt 20 lag fi­ra­de att som­ma­ren är här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.