Fot­bolls-EM på stor­bild

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Den 13 ju­ni spe­lar Sve­ri­ge sin förs­ta match i fot­bolls-EM som ar­ran­ge­ras i Frank­ri­ke. Sve­ri­ges tre förs­ta och tur­ne­ring­ens tre sista mat­cher se­mi na­ler­na och na­len den 10 ju­li kom­mer att vi­sas p stor­bild b de p Rin­ke­by torg och ut­om­hus i Hus­by cent­rum.

I Hus­by sam­ar­be­tar stads­dels­för­valt­ning­en med Fol­kets hus-för­e­ning­en som vi­sar övri­ga EM-mat­cher in­ne i Hus­by Träff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.