Vill du bli cy­ke­l­in­struk­tör?

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Vill du se lyck­li­ga le­en­den och själv bli varm in­om­bords nmäl dig d som cy­ke­l­in­struk­tör för vux­na som in­te kan cyk­la. Det räc­ker om du själv kan cyk­la.

ykel­kur­ser­na sker i ykel­främ­jan­dets re­gi, med vo­lon­tä­rer som in­struk­tö­rer. Vi an­vän­der oss av en ny me­tod som in­ne­bär att du in­te be­hö­ver springa bred­vid och h lla i cy­keln. Hör av dig till Kristin Lid­bäck, kris

tin.lid­back@bahn­hof.se el­ler Eli­sa­beth Kem­pe, 0706-31 29 90, om du vill ha mer in­for­ma­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.