Rök­fri Ra­ma­dan

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Den 6 ju­ni bör­ja­de rets mus­lims­ka fas­tem nad och sam­ti­digt kam­pan­jen Rök­fri Ra­ma­dan. In­for­ma­tions­bro­schy­rer samt kylsk ps­mag­ne­ter med slu­ta rö­ka-bud­skap de­las ut i sam­band med bö­ne­ti­der­na. enom att ut­nytt­ja fas­tem na­den n r vi m nga som kan tän­kas va­ra mo­ti­ve­ra­de att slu­ta d de änd in­te f r rö­ka p da­gen, sä­ger Kaj­sa Björn­son, pre­ven­tions­sam­ord­na­re i Rin­ke­by-Kis­ta stads­dels­för­valt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.