Nu är Stock­holms stad en di­plo­me­rad Fairt­ra­de Ci­ty

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Stock­holm ska va­ra en so­ci­alt an­svars­ta­gan­de stad som är med och bi­drar till en lång­sik­tig håll­bar ut­veck­ling i värl­den. Där­för är vi i Stock­holm gla­da och stol­ta över att ha bli­vit en di­plo­me­rad Fairt­ra­de Ci­ty i maj 2016. På stock­holm. se/fairt­ra­de kan du lä­sa om vad di­plo­me­ring­en in­ne­bär och hur vi stock­hol­ma­re till­sam­mans kan bi­dra till en rätt­vi­sa­re värld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.