Or­kar du lyf­ta din kli­mat­på­ver­kan?

Vi i Kista - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Med ut­ställ­ning­en Kli­mat­vå­gen får du ve­ta hur di­na dag­li­ga val på­ver­kar kli­ma­tet ge­nom att du väger vad du kon­su­me­rar var­je dag. I som­mar är Kli­mat­vå­gen ute på tur­né med tolv som­mar­job­ban­de gym­na­si­eung­do­mar som gui­dar dig ge­nom ut­ställ­ning­en och ger kli­mats­mar­ta tips på era plat­ser i stan! Tur­népla­nen hit­tar du på stock­holm.se/kli­mat­som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.