Stickcafé på Kis­ta bib­li­o­tek

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Stic­ka, vir­ka, bro­de­ra och bli in­spi­re­rad! Do you en­joy knit­ting or croche­ting? Me­et our knit­ting group at the lib­ra­ry star­ting at 5 pm. Wel­come! Kis­ta kütüp­ha­nes­in­de Ör­gü ka­fe! Ya­ra­tıcı bir or­tam­da ör­gü ör­mek, ka­h­ve icmek ve esin­len­mek is­ter­mi­si­niz? (Kis­ta) (D)jär­va­mas­kor - stickcafé­et i Kis­ta som träf­fas på Kis­ta bib­li­o­tek (nu­me­ra värl­dens bäs­ta bib­li­o­tek!) är ett sam­ar­be­te med Stic­ka - Sve­ri­ges stick­för­e­ning. Vi träf­fas på tis­da­gar ud­da vec­kor kloc­kan 17.00–21.00. Ing­en för­an­mä­lan. Kom till bib­li­o­te­ket och bli in­spi­re­rad i ett trev­ligt och kre­a­tivt säll­skap! Väl­kom­na! Skic­ka gär­na in di­na tips till fri­da.brooke@ di­rekt­press.se. Det är gra­tis för för­e­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.