Cir­kus­sko­la

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Trä­na med Cir­kus Cir­kör på Eg­ge­by gård 19–23 ju­ni. Un­der fem da­gar får du till­sam­mans med Cir­kus Cir­kör först­klas­si­ga lä­ra­re pro­va på cir­kus­kons­ter som att gå på li­na, trä­na ak­ro­ba­tis­ka triks, jong­le­ra och gö­ra luftak­ro­ba­tik. Ge­nom cir­kus­kons­ter­na trä­nar du kon­cent­ra­tion, ko­or­di­na­tion, ba­lans, sam­ar­be­te, tillit och mod. Ut­ma­na dig själv i tryg­ga hän­der och ha kul till­sam­mans med and­ra. Inga för­kun­ska­per krävs! Kloc­kan: 9–10.30 barn 7–9 år. Kloc­kan: 11.00–13.00 barn 10 år och upp­åt. An­mäl dig till Eg­ge­by gård tel: 08-7520910 el­ler på e-post in­fo@eg­ge­by.se. Be­grän­sat an­tal plat­ser. Gra­tis för dig som bor i Jär­va (Kis­ta, Hus­by, Akal­la, Rin­ke­by, Tens­ta och Hjuls­ta). Sam­ar­be­te mel­lan Jär­va Fol­kets Park, FHP, Rin­ke­by/Kis­ta och Spånga/Tens­ta stads­dels­för­valt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.