MER Akro­pol

Vi i Kista - - SPORT - KÄL­LA: AKROPOLS FA­CE­BOOK­SI­DA

■ AKRO­POL star­ta­de 1986 och är där­med den älds­ta id­rotts­för­e­ning­en i Rin­ke­by. Fram till dess var klub­ben en sek­tion av Akro­po­lis IF. Det väx­an­de an­tal ut­ö­va­re i Rin­ke­by och Tens­ta gjor­de det nöd­vän­digt för bas­ket­sek­tio­nen att bil­da en egen för­e­ning. ■ FÖR­E­NING­EN star­ta­des av gre­ker i Rin­ke­by men är nu­me­ra en mång­kul­tu­rell för­e­ning, med­lem­mar­na och spe­la­re speg­lar he­la be­folk­ning­en i Rin­ke­by. ■ HAR nu he­la Jär­va-om­rå­det som upp­tag­nings­om­rå­de och väl­kom­nar al­la från Rin­ke­by, Tens­ta, Hjuls­ta. Kis­ta samt Riss­ne och Broms­ten. ■ UN­DER åren 1990–96 var klub­ben i al­la fi­na­ler i Stock­holms­se­ri­en, i fle­ra SM, fi­na­ler, i Sca­nia cup och i oli­ka tur­ne­ring­ar runt om i lan­det.

FOTO: AN­DERS TILLGREN, ARKIV

SIST. Akro­pol BBK kom sist i bå­de Bas­ket­li­gan och i kva­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.