3

sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

VÅR VER­SION AV ASKUNGEN

Den klas­sis­ka sa­gan be­rät­tas på ett all­de­les spe­ci­ellt sätt med hu­mor, dans och trams. För barn 5–13 år. Bo­ka plats: 08-752 09 10 el­ler in­fo@eg­ge­by.se. När: Tors­dag 21 ju­li kl 10.00. Var: Te­a­ter­la­dan, Eg­ge­by Gård.

MID­SOM­MAR­FEST

Mid­som­mar­fest med spel­män, dans, sång och kaf­fe­ser­ve­ring. Kon­takt: 08-505 99 000. När: Ons­dag 22 ju­ni kloc­kan 13. Var: Akal­la kyr­ka.

MID­SOM­MAR­FI­RAN­DE

Tra­di­tio­nellt mid­som­mar­fi­ran­de med musik, dans, lek, allsång för he­la fa­mil­jen. Kon­takt: www.akal­la­by.se. När: 24 ju­ni kl 11.00–16.00. Var: Akal­la By.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.