Rån i Tens­ta

Vi i Kista - - NYHETER -

Ett väx­lings­kon­tor be­lä­get på Tensta­gång­en rå­na­des för­ra tors­da­gen strax in­nan kloc­kan tre på ef­ter­mid­da­gen, upp­ger po­li­sen på sin hem­si­da. Maske­ra­de per­so­ner ho­ta­de per­so­na­len med ko­fot och tving­a­de till sig en okänd sum­ma kon­tan­ter. Gär­nings­män­nen läm­na­de plat­sen till fots och på cy­kel. Det finns inga upp­gif­ter om att nå­gon ska­da­des fy­siskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.