Två års fäng­el­se för kniv­dråp

Vi i Kista - - NYHETER -

En 19-åring som kniv­s­kar en an­nan ung man till döds i Rin­ke­by i de­cem­ber 2015 har dömts till två års fäng­el­se, rap­por­te­rar TT.

19-åring­en ha­de gjort upp om en be­ställ­ning av sprit, men istäl­let för mot­par­ten dök två maske­ra­de män upp.

Den ena var be­väp­nat med en pi­stol, som se­na­re skul­le vi­sa sig va­ra en luft­pi­stol.

19-åring­en häv­dar att han hand­la­de i nöd­värn när han skar en av de maske­ra­de män­nen med kniv så all­var­ligt att han se­na­re av­led.

Tings­rät­ten an­ser att 19-åring­en an­vänt mer våld än vad nö­den kräv­de och dö­mer ho­nom där­för för dråp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.