Jo­han Eng­man

Vi i Kista - - FAMILJ -

Ål­der: 36 år. Yrke: Kock. Fa­milj: Fru och två barn. Tred­je på väg vil­ken dag som helst. Lä­ser gär­na: Gar­cía Már­quez, Jen­ny Wrang­borg, Henrik Johansson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.