Stre­ets­tar sis­ters – summer boot camp 2016

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Tje­jer! Kom och dan­sa dan­ce­hall och hip hop. Du be­hö­ver inga för­kun­ska­per det räc­ker att du har vil­jan och lus­ten. Lä­ra­re: Ime­nel­la och So­fia. När: 27 ju­ni–1 ju­li kl. 16.00–20.00. Var: Blå Hu­set. An­mä­lan: so­fia@stre­ets­tar.se www.stre­ets­tar.se

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.