Konstveranda på Tens­ta konst­hall

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Bro­de­ra, knypp­la vän­skaps- och nyc­kel­band, och lä­ra dig mer om åter­bruks­slöjd och luf­fars­löjds­tek­ni­ker. I sam­ar­be­te med Hem­slöj­den. Vi bju­der på fi­ka. Al­la är väl­kom­na! När: 29 ju­ni–5 aug, ons–fre kl 13.00–16.00 Var: Tens­ta konst­hall och Jär­va­fäl­tet. An­mä­lan: emily@ tensta­konst­hall.se, 08 36 07 63.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.