Al­la vi barn i Tens­ta

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

Stêrk är född 1977, i Diy­ar­ba­kir, Tur­ki­et. Kom till Sve­ri­ge 1983.

NISTI

i Tens­ta, flyt­ta­de mot­vil­ligt med sin fa­milj till Mä­lar­höj­den som tolvå­ring.

UPPVÄXT

ko­mi­ker, krö­ni­kör, fö­re­lä­sa­re, dri­ver eget pro­duc­tions­bo­lag, Nis­tis me­rit­lis­ta är lång.

med tv­se­ri­en ”Al­la vi barn i Tens­ta” som hon själv re­gis­se­rar. Med coaching av Cat­ti Ed­feldt som bland an­nat ar­be­tat med Astrid Lind­gren-fil­mer. Kom­mer vi­sas på filmfes­ti­va­ler i bör­jan på näs­ta år och sänds på SVT nå­gon gång un­der vå­ren.

SKÅDESPELERSKA, AK­TU­ELL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.