Halv­lek för fot­bol­len i Jär­va

Vi i Kista - - SIDAN 1 -

Se­ri­e­le­da­re, ute­slut­na lag och en mo­tig första­hal­va. Fot­bol­len i Jär­va­om­rå­det har bju­dit på det mesta un­der vå­ren. Ne­dan kan du se en sam­man­ställ­ning hur det gått för al­la se­ni­or­la­gen i se­ri­en un­der vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.