MER Bon­ni­er Hoops

Vi i Kista - - NYHETER -

finns öp­pen för spel var­da­gar 11–21 och lör­da­gar kloc­kan 15–21 på Kis­ta Torg.

Hoops ska un­der he­la som­ma­ren, fram till 14 au­gusti, fun­ge­ra som en mö­tes­plats för bas­ket och kul­tur. För­u­tom bas­ket ar­ran­ge­ras works­hops och and­ra ak­ti­vi­te­ter som kny­ter an till läsan­de.

Bon­ni­er Hoops står Bon­ni­er­för­la­gen, Svens­ka Bas­ket­boll­för­bun­det, Jär­va Bas­ket, Ex­pres­sen, Ci­tycon Kis­ta Gal­le­ria, Stockholm Stad, Frys­hu­set, Lug­na Ga­tan, Po­li­sen Rinkeby, Stock­holms Brand­för­svar, Svens­ka Kyr­kan, Kis­ta träff, Smar­tey­es, Folk­sam och Spal­ding.

BAS­KET­PLA­NEN BON­NI­ER BAKOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.