3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Vi i Kista - - HEJ KISTA -

LIL­LA KRITCIRKELN

En fö­re­ställ­ning om rätt­vi­sa. Till Hus­by Gård kom­mer ett re­san­de te­a­ter­säll­skap och spe­lar be­rät­tel­sen om Kritcirkeln el­ler be­rät­tel­sen om den över­giv­na doc­kan. Från 5 år. Spe­las ut­om­hus av Mittiprick­te­a­tern, barn och ung­do­mar.

När: Var­da­gar kl 17.00, 4–8 ju­li och 11–15 ju­li.

Var: Hus­by Gård. CLOWNER UT­AN GRÄN­SER

■ Ko­mik, ma­gi, cir­kus­kons­ter och mu­sik från he­la värl­den. Sätt er i gröngrä­set och njut av en cir­kus­fest för al­la åld­rar med Clowner ut­an Grän­ser. När: Tors­dag 7 ju­li kl. 13.00– 16.00. Var: Eg­ge­by Gård.

DAGKOLLO ■ Dagkollo för dig 10–12 år. Ro­li­ga som­marak­ti­vi­te­ter till­sam­mans med dig. När: He­la som­ma­ren mån–lör 13.00–17.00, sön 12.00–16.00. Var: Ed­vard Gri­egs­gång­en 26.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.