Skott­loss­ning i Tens­ta

Vi i Kista - - NYHETER -

Kloc­kan 18.27 i mån­dags kväll in­kom ett larm till SOS alarm om en skott­loss­ning på Tens­ta al­lé. När po­lis­pa­trull kom till plat­sen hit­ta­des en man död och en an­nan all­var­ligt ska­dad. Den ska­da­de man­nen vår­das nu på sjuk­hus.

Vitt­nesupp­gif­ter ty­der på att gär­nings­per­so­nen läm­nat plat­sen på ett två­hju­ligt for­don.

Se­na­re un­der kväl­len spär­ra­des en ben­sin­sta­tion i Lun­da­om­rå­det av för en tek­nisk un­der­sök­ning.

Hän­del­sen ru­bri­ce­ras som mord samt mord­för­sök. En för­un­der­sök­ning gäl­lan­de mord samt mord­för­sök är in­ledd. Ing­en har än­nu gri­pits för hän­del­sen.

Po­li­sen ef­ter­ly­ser yt­ter­li­ga­re vitt­nesupp­gif­ter kring hän­del­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.