Bråk i Kis­ta

Vi i Kista - - NYHETER -

I sön­dags kväll upp­stod bråk vid tun­nel­ba­nan i Kis­ta mel­lan ung­do­mar och ord­nings­vak­ter ef­ter att en per­son gri­pits.

Fle­ra ung­do­mar för­sök­te läg­ga sig i si­tu­a­tio­nen. Po­lis kal­la­des till plat­sen ef­tersom stäm­ning­en blev hot­full. När po­li­sen an­län­de ha­de dock si­tu­a­tio­nen lug­nat ner sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.