VISS­TE DU ATT ...

Vi i Kista - - NYHETER -

Var­je tisdag kloc­kan 14 möts kvin­nor från Jär­va­om­rå­det på Tens­ta konst­hall för ett kvin­nokafé där de ar­be­tar med oli­ka ty­per av hant­verk och slöjd. Mer in­for­ma­tion finns på www.tensta­konst­hall.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.