Lil­la Kritcirkeln

4–8 JU­LI

Vi i Kista - - DET HÄNDER -

En fö­re­ställ­ning om rätt­vi­sa. Till Hus­by Gård kom­mer ett re­san­de te­a­ter­säll­skap och spe­lar be­rät­tel­sen om Kritcirkeln el­ler be­rät­tel­sen om den över­giv­na doc­kan. Från 5 år. Spe­las ut­om­hus av Mittiprick­te­a­tern, barn och ung­do­mar. När: var­da­gar kl 17.00, 4–8 ju­li och 11– 15 ju­li. Var: Hus­by Gård. Kon­takt: 08-15 33 12, in­fo@ mittiprick­te­a­tern.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.