HERRAR

Vi i Kista - - SPORT -

Par­si­an IF, Di­vi­sion 7 A Har gjort en stark förs­ta hal­va på sä­song­en. La­get lig­ger tvåa, fem po­äng bakom obe­seg­ra­de Tä­by, och har ba­ra för­lo­rat en match un­der vå­ren. Mö­ter Team Ked­de i mit­ten av au­gusti då höst­hal­van star­tar. FC Ba­loch, Di­vi­sion 7 B

Haft det tungt un­der vå­ren och ba­ra spe­lat in sju po­äng på åt­ta för­sök. Lig­ger där­med trea från slu­tet. Mö­ter topp­la­get Broms­ten i hös­tens förs­ta match (13 au­gusti). FC Tens­ta, Di­vi­sion 7 B

Haft en rik­tigt bra vår. FCT har vun­nit al­la si­na åt­ta mat­cher och pro­du­ce­rat mas­sor med mål fram­åt. Le­der se­ri­en med sex po­äng fö­re Sol­len­tu­nagäng­et Tu­re­bergs IF. Mö­ter Ör­nar­na bor­ta den 11 au­gusti i sin näs­ta match. Jär­va Foot­ball Aca­de­my IKF, Di­vi­sion 7 B

Drog sig ur se­ri­e­spel un­der vå­ren. Tens­ta IK, Di­vi­sion 7 C

Gjort en bra vår och lig­ger trea i ta­bel­len. Ba­ra tre pin­nar bakom le­dan­de Åkers­ber­ga FC. Näs­ta match spe­las mot FC of Häs­sel­by 14 au­gusti hem­ma. So­ma­lia United Fot­bolls­för­e­ning, Di­vi­sion 6 A Ny­kom­ling­en fort­sät­ter att gå bra även i en ny och star­ka­re se­rie. Ef­ter nio om­gång­ar lig­ger la­get trea. Av­slu­ta­de vå­ren med att slå FC Björn­li­gan med 3–2 hem­ma på Kn­ut­by BP. Mö­ter även FC Björn­li­gan bor­ta, då se­ri­en vän­der den 13 au­gusti. Stock­holms IF Mi­dia, Di­vi­sion 6 A

Le­der se­ri­en med fy­ra po­äng fö­re Ha­galunds IS. Har haft en strå­lan­de of­fen­siv un­der vå­ren och gjort 34 mål fram­åt. Av­slu­ta­de vå­ren med att slå FC Gi­mo­näs bor­ta med 3-1. Mö­ter även Gi­mo­näs i hös­tens förs­ta match den 10 au­gusti. Hus­by FF, Di­vi­sion 5 Nor­ra

Gjort en bra första­hal­va på sä­song­en i Fem­man och lig­ger fy­ra – sex pin­nar fö­re ri­va­len Rinkeby United. Hus­by har än­nu in­te för­lo­rat i se­ri­en, men har i stäl­let spe­lat sex oav­gjor­da. Vann även der­byt mot Rinkeby i vå­ras med 4–2. Bör­jar hös­ten med att mö­ta Riss­ne IF hem­ma den 14 au­gusti. Näs­ta der­by spe­las 23 sep­tem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.