Akropolis IF, Di­vi­sion 1 Nor­ra

Vi i Kista - - SPORT -

Trots många nya spe­la­re 2016 och en stö­kig för­sä­song så har Akropolis fort­satt att spe­la bra i Di­vi­sion 1. Ef­ter el­va om­gång­ar lig­ger la­get näm­li­gen på kval­plats (tvåa) i ta­bel­len med 21 in­spe­la­de pin­nar. I den se­nas­te om­gång­en be­seg­ra­des Umeå FC med 4-0 hem­ma. Skyt­te­kung­en Luca Ger­bi­no Polo gjor­de då sitt åt­ton­de mål för sä­song­en och lig­ger med det tvåa i den to­ta­la skyt­te­li­gan i se­ri­en. AIF spe­lar tre mat­cher till (Nykö­ping, Enske­de, Pi­teå) in­nan la­get får drygt två vec­kors up­pe­håll.

I bör­jan på au­gusti vän­tar Svens­ka Cu­pen mot Ara­me­isk-Syrianska in­nan se­ri­en bör­jar igen den 21 au­gusti (IFK Lu­leå bor­ta).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.