DA­MER

Vi i Kista - - SPORT - Sam­man­ställ­ning: An­ders Ek­ström FOT­NOT: Med re­ser­va­tion för se­na änd­ring­ar.

FC Tens­ta , Di­vi­sion 5 A Har bli­vit ute­slu­tet un­der vå­ren. Kis­ta SC KFUM, Di­vi­sion 5 A

Ba­ra vun­nit en match un­der vå­ren. Lig­ger trea från slu­tet i Di­vi­sion 5, med blott tre in­spe­la­de pin­nar på sex för­sök. Vann dock sista mat­chen in­nan up­pe­hål­let med he­la 9-4 mot IFK Ös­terå­ker. Bör­jar höst­de­len av sä­song­en mot Li­din­gö SK bor­ta 14 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.