Kis­ta Ga­laxy FC, Di­vi­sion 3 Öst­ra Sve­a­land

Vi i Kista - - SPORT -

Haft det tungt som ny­kom­ling i Di­vi­sion 3. Det blev vis­ser­li­gen en skön pre­miär­se­ger, men där­ef­ter dröj­de det åt­ta om­gång­ar in­nan näs­ta full­po­äng­a­re kom. Har dock hit­tat for­men i ju­ni och ha­de två ra­ka seg­rar (Ene­by­berg och IF VP Uppsa­la) in­nan la­get av­slu­ta­de vå­ren på ons­dags­kväl­len mot IFK Stockholm. Det re­sul­ta­tet hann dock in­te kom­ma med i tidningen in­nan press­lägg­ning. Lig­ger i bot­ten ef­ter el­va om­gång­ar. Mö­ter bot­ten­kol­le­gan Upsa­la IF i förs­ta mat­chen ef­ter som­marup­pe­hål­let (30 ju­li).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.